Category2

Montaža industrijskih mašina i opreme

 • Obuhvata specijalnu montažu industrijskih mašina i opreme. Ugrađivanje opreme koja je sastavni deo građevinskog objekta spada u Građevinarstvo (npr. ugrađivanje liftova, pokretnih stepenica, uređaja za klimatizaciju, alarmnih sistema i dr.).
 • Obuhvata:
 • -instaliranje industrijskih mašina u fabrikama
 • -sastavljanje opreme za industrijsku procesnu kontrolu i upravljanje
 • -sastavljanje opreme za kontrolu industrijskih procesa
 • -instaliranje ostale industrijske opreme:
 • *komunikacione opreme
 • *centralnih i sličnih računara
 • *laserske i elektromedicinske opreme
 • -demontaža većih industrijskih mašina i opreme
 • -montaža mlinova
 • -opremanje mašina
 • -montažu opreme za kuglane
 • Ne obuhvata:
 • -montažu liftova, automatskih vrata, vakuum sistema za čišćenje, rashladnih sistema itd., del. 43.29
 • -montažu vrata, trezora, fitinga, nameštaja itd., 43.32
 • -montažu vrata, stepeništa, kabina za probanje odela, nameštaja, itd., del. 43.32
 • -montiranje (postavljanje) računara, del. 62.09
Category1
Category3
Footer1
Footer2