Category2

Morske akvakulture

  • Obuhvata:
  • -uzgoj ribe u morskoj vodi, uključujući i uzgoj ukrasnih riba za akvarijume
  • -proizvodnju mladih ostriga, dagnji, jastoga, škampa i riblje mlađi
  • -uzgoj morske salate i drugih jestivih morskih trava
  • -uzgoj i tov ribe u morskoj vodi u rezervoarima
  • -uzgoj i tov ribe u morskim ribnjacima
  • -uzgoj morskih crva
  • Ne obuhvata:
  • -uzgoj žaba i ostalih vodozemaca, del. 03.22
  • -sportski ribolov, del. 93.19
Category1
Category3