Category2

OSTALE USLUŽNE DELATNOSTI

  • Ovaj sektor (kao rezidualna kategorija) obuhvata delatnosti organizacija na bazi učlanjenja, popravku računara, popravku predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu i različite lične uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute.
Category1
Category3
Footer1
Footer2
Footer3
Footer4
Footer5
Footer6