Category2

Obrada podataka, hosting i sl.

  • Obuhvata:
  • -aktivnosti obezbeđenja infrastrukture za hosting, usluge obrade podataka i s njima povezane aktivnosti
  • -specijalizovane hosting delatnosti kao što su veb hosting, multimedijalni servisi ili hosting aplikacija, pružanje aplikacijskih usluga, omogućavanje korišćenja time-sharing resursa centralnog (mainframe) računara od strane korisnika
  • -delatnost celokupne obrade podataka koje dostavlja korisnik i izrade specijalizovanih izveštaja na bazi podataka nabavljenih od klijenata, kao i unošenje podataka
  • Ne obuhvata:
  • -delatnosti u kojima pružalac usluga koristi računar kao alat; one su klasifikovane prema prirodi pruženih usluga
Category1
Category3