Category2

Ostala izdavačka delatnost

 • Obuhvata:
 • - izdavanje (uključujući on-line):
 • *kataloga
 • *fotografija, gravira i razglednica
 • *čestitki
 • *formulara
 • *postera i reprodukcija umetničkih dela
 • *reklamnog materijala
 • *ostalog štampanog materijala
 • -izdavanje statističkih i drugih informacija
 • Ne obuhvata:
 • -izdavanje reklamnih novina, del. 58.13
 • -on-line obezbeđivanje softvera (hosting - smeštanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga), del. 63.11
Category1
Category3
Footer1
Footer2