Category2

Ostala zdravstvena zaštita

 • Obuhvata:
 • -zdravstvenu zaštitu koju ne obavljaju doktori medicine i doktori stomatologije u bolnicama:
 • *aktivnosti medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi uključujući i metode i postupke tradicionalne medicine; zdravstvenih saradnika (npr. defektolog, logoped, psiholog, biolog, hemičar, fizičar i dr.) u zdravstvenim ustanovama.
 • Ove aktivnosti se obavljaju u zdravstvenim ambulantama i ordinacijama u okviru firmi, škola, domova za stare, radničkim i društvenim organizacijama, kao i u privatnim ordinacijama (osim bolnica), stanu pacijenta ili na drugom mestu.
 • Obuhvata:
 • -aktivnosti medicinskih laboratorija za:
 • *analizu krvi, medicinsku, odnosno kliničku biohemiju, mikrobiologiju, patohistologiju;
 • *zubnu tehniku;
 • -aktivnosti banaka krvi, sperme i organa za transplantaciju itd.
 • -sanitetski prevoz pacijenata, hitna pomoć, uključujući prevoz vazduhoplovima; ove usluge se često obezbeđuju tokom urgentnih medicinskih intervencija
 • Ne...
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here