Category2

Ostale prateće delatnosti u saobraćaju

 • Obuhvata:
 • -poslove špedicije
 • -organizovanje prevoza železničkim, drumskim, pomorskim ili vazdušnim putevima
 • -organizovanje grupnih i individualnih pošiljki (uključujući preuzimanje i isporučivanje, kao i grupisanje pošiljki)
 • -izdavanje i pribavljanje transportnih dokumenata i tovarnih listova
 • -poslove carinskih zastupnika
 • -poslove pomorskih i avio-špeditera
 • -brokerske poslove za brodski i avionski prostor
 • -rukovanje teretom, npr. privremeno pakovanje samo u svrhe zaštite robe tokom tranzita, prepakivanje, uzimanje uzoraka i merenje težine robe
 • Ne obuhvata:
 • -kurirske aktivnosti, del. 53.20
 • -osiguranje saobraćajnih sredstava, del. 65.12
 • -delatnost putničkih agencija, del. 79.11
 • -delatnost organizatora putovanja, del. 79.12
 • -pomoćne turističke aktivnosti, del. 79.90
Category1
Category3