Category2

Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti

 • Obuhvata veliki broj usluga koje se pružaju klijentima na komercijalnoj osnovi. Uključene su aktivnosti za koje je potreban viši stepen stručnosti i naučnih i tehničkih znanja, ali se ne obuhvataju tekući, rutinski poslovi koji obično kratko traju.
 • Obuhvata:
 • -posredovanje pri kupovini i prodaji ekonomskih subjekata, npr. organizovanje kupovine i prodaje malih i srednjih preduzeća, uključujući lekarsku praksu, ali ne i posredovanje prilikom prodaje nekretnina
 • -posredovanje prilikom pravnog prometa prava na patent
 • -procenjivanje vrednosti, osim vrednosti nekretnina i vrednosti predmeta u svrhe osiguranja (antikviteta, dragocenosti i dr.)
 • -računovodstvenu reviziju i informacije o tarifama prevoza robe
 • -prognozu vremena
 • -davanje saveta u vezi sa bezbednošću
 • -davanje agronomskih saveta
 • -davanje ekoloških saveta
 • -davanje ostalih saveta
 • -davanje ostalih saveta, osim saveta u vezi sa arhitekturom, inženjerstvom i upravljanjem
 • -aktivnosti kvantitativnih procenitelja
 • -aktivnosti...
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here