Category2

Ostale usluge informacione tehnologije

  • Obuhvata druge informaciono-tehnološke delatnosti i delatnosti u vezi sa računarima, na drugom mestu nepomenute, kao što su:
  • -usluge oporavka nakon havarije ili pada sistema (disaster recovery)
  • -instaliranje personalnih računara
  • -usluge instalacije softvera
  • Ne obuhvata:
  • -montiranje centralnih (mainframe) i sličnih računara, del. 33.20
  • -računarsko programiranje, del. 62.01
  • -konsultovanje u vezi s računarima, del. 62.02
  • -upravljanje računarskom opremom, del. 62.03
  • -obrađivanje podataka i hosting, del. 63.11
Category1
Category3