Category2

Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

  • Obuhvata pružanje usluga pripremanja i dostavljanja hrane na osnovu ugovornih aranžmana s potrošačima, za određeni period. Takođe uključuje i pripremanje i dostavljanje hrane na osnovu koncesije, u sportskim i sličnim objektima. Hrana se obično priprema u centralnoj jedinici.
  • Obuhvata:
  • -pripremanje i dostavljanje obroka na osnovu ugovora (npr. za preduzeća koja se bave saobraćajem)
  • -pripremanje i dostavljanje hrane na osnovu koncesije, u sportskim i sličnim objektima
  • -poslovanje kantina i kafeterija (npr. u fabrikama, ustanovama, bolnicama ili školama) na osnovu ugovora
  • Ne obuhvata:
  • -proizvodnju lako kvarljive hrane namenjene za preprodaju, del. 10.89
  • -trgovinu na malo lako kvarljivom hranom, del. 47
Category1
Category3