Category2

Ostale zabavne i rekreativne delatnosti

 • Obuhvata aktivnosti koje se odnose na razonodu i rekreaciju (izuzev delatnosti zabavnih i tematskih parkova), na drugom mestu nepomenute:
 • -rad automata za igranje igrica
 • -aktivnosti rekreativnih parkova (bez smeštaja)
 • -organizaciju rada objekata za rekreaciju povezanih sa transportom, npr. marina
 • -organizaciju rada objekata za rekreaciju, npr. skijaških staza
 • -iznajmljivanje opreme za odmor i razonodu kao sastavnog dela rekreativnih sredstava
 • -vašare i sajmove rekreativne prirode
 • -aktivnosti plaža, uključujući iznajmljivanje sredstava kao što su kabine, ormarići, stolice itd.
 • -organizaciju prostora za ples
 • Ova grupa takođe uključuje delatnosti producenata ili organizatora zabavnih priredbi uživo, osim umetničkih i sportskih priredbi, u objektima ili izvan njih.
 • Ne obuhvata:
 • -funkcionisanje žičara, uspinjača i ski-liftova, del. 49.39
 • -rekreativni ribolov na krstarenju, del. 50.10 i 50.30
 • -obezbeđivanje prostora i objekata za kratak boravak posetilaca u rekreativnim...
Category1
Category3