Category2

Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

  • Obuhvata instaliranje ostale opreme (osim električne, vodovodne, kanalizacione) za grejne i klimatizacione sisteme ili industrijska postrojenja u zgradama i ostalim građevinama.
  • Obuhvata:
  • -postavljanje instalacija u zgradama ili drugim građevinama za:
  • *liftove i pokretne stepenice
  • *automatska i obrtna vrata
  • *gromobrane
  • *sistem za vakuumsko čišćenje
  • *toplotnu i zvučnu izolaciju, zaštitu od vibracija i dr.
  • Ne obuhvata:
  • -instaliranje industrijskih mašina, del. 33.20
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here