Category2

Ostali smeštaj

  • Obuhvata usluge privremenog smeštaja ili smeštaja na duži rok đacima i studentima. Đacima se obezbeđuju usluge smeštaja, ishrane i vaspitni rad, a studentima smeštaj i ishrana.
  • Obuhvata:
  • -studentske i đačke domove
  • -radničke hostele
  • -železničke vagone za spavanje
Category1
Category3