Category2

Ostalo monetarno posredovanje

 • Obuhvata primanje depozita i/ili bliskih supstituta za depozite i, s druge strane, obezbeđivanje kreditnih ili zajmovnih fondova korisnicima.
 • Kreditiranje se, pored uobičajenih bankarskih kredita, može javiti u različitim oblicima, kao što su: hipotekarni krediti, zajmovi po kreditnim karticama itd.
 • Ove delatnosti obavljaju monetarne institucije, osim centralne banke, kao što su:
 • -banke
 • -štedionice
 • -kreditne zadruge
 • Takođe se obuhvataju usluge koje pružaju:
 • -poštanske žiro banke i poštanske štedionice
 • -specijalizovane depozitne institucije za odobravanje stambenih kredita
 • -institucije koje obavljaju delatnost uputničkog prometa (uplata/isplata novčanih uputnica) i transfera novca
 • Ne obuhvata:
 • -odobravanje stambenih i drugih vrsta kredita od strane nedepozitnih kreditnih institucija, del. 64.92
 • -obradu transakcija izvršenih putem kreditnih kartica, kliring i saldiranje za račun drugih lica, del. 66.19
Category1
Category3