Category2

Ostalo štampanje

  • Obuhvata:
  • -štampanje magazina i drugih periodičnih publikacija koje izlaze manje od četiri puta nedeljno
  • -štampanje knjiga i brošura, notnih svezaka, mapa, atlasa, plakata, karata za igranje, reklamnih kataloga, prospekata i drugih štampanih reklama, poštanskih i taksenih maraka, dokumenata o vlasništvu, čekova i drugih vrednosnih papira, registara, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih formulara i drugih komercijalnih materijala, ličnih trajnih papirnih dokumenata i drugih štampanih materijala, štampanih na štamparskim mašinama pomoću otisaka, ofset mašinama, mašinama za fotograviranje, fleksografskim mašinama i drugim štamparskim mašinama, na mašinama za umnožavanje, računarskim štampačima i fotokopirnim i termokopirnim aparatima;
  • -štampanje etiketa, "pametnih" kartica i nalepnica
  • -direktno štampanje na tekstilu, drvetu, keramici, metalu, staklu i plastici (npr. na kesama)
  • Ne obuhvata:
  • -štampanje svile na tekstilu i odevnim predmetima, del. 13.30
  • -proizvodnju...
Category1
Category3
Footer1
Footer2