Category2

Penzijski fondovi

  • Obuhvata pravne subjekte, tj. fondove (planove ili programe) organizovane u cilju isplate penzija isključivo za članove fonda ili zaposlene ulagača u penzijski fond.
  • Obuhvata pojedinačne i grupne penzione planove, planove sa unapred utvrđenim isplatama penzija, kao i planove gde se visina penzije utvrđuje na osnovu doprinosa, tj. ulaganja članova.
  • Ne obuhvata:
  • -upravljanje penzijskim fondovima, del. 66.30
  • -programe obaveznog socijalnog osiguranja, del. 84.30
Category1
Category3