Category2

Pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima

  • Obuhvata delatnost zastupnika i posrednika u prodaji polisa osiguranja i administrativne usluge povezane sa osiguranjem i penzijskim fondovima, kao što su: obrada odštetnih zahteva, likvidacija šteta i posredovanje u regulisanju odštetnih zahteva (Third Party Administration - TPA).
Category1
Category3
Footer1
Footer2
Footer3
Footer4
Footer5
Footer6