Category2

Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju

  • Obuhvata delatnosti koje su uključene u pružanje finansijskih usluga ili su blisko povezane sa ovim uslugama, ali koje same po sebi ne predstavljaju finansijske usluge. Podela ove delatnosti prvenstvenose vrši prema vrsti finansijske transakcije, odnosno fondu kojem se pružaju pomoćne usluge.
Category1
Category3