Category2

Pomorski i priobalni prevoz tereta

  • Obuhvata:
  • -prekomorski prevoz tereta, kao i prevoz tereta u priobalnim morskim vodama, redovni i vanredni
  • -prevoz tegljenjem ili potiskivanjem tegljanicama i potisnicama, naftnih platformi itd.
  • -iznajmljivanje brodova s posadom za pomorski prevoz tereta i prevoz tereta u priobalnim morskim vodama
  • Ne obuhvata:
  • -skladištenje tereta, del. 52.10
  • -operacije u luci i ostale pomoćne aktivnosti kao što su:
  • *pristajanje, pilotaža (brodovima), prevoženje baržama, spasavanje i dr., del. 52.22
  • *manipulisanje teretom, del. 52.24
  • -iznajmljivanje komercijalnih brodova ili čamaca bez posade, del. 77.34
Category1
Category3