Category2

Ponovna upotreba razvrstanih materijala

  • Obuhvata preradu metalnog i nemetalnog otpada i otpadaka i ostataka u sekundarne sirovine, obično uključuje fizičke ili hemijske procese transformacije.
  • Takođe uključuje ponovnu upotrebu materijala iz tokova otpada u formi: 1) separacije i razvrstavanja materijala koji se mogu ponovno upotrebiti iz tokova neopasnog otpada ili 2) separacija i razvrstavanje mešovitog otpada koji se može ponovo upotrebiti, kao papir, plastika, iskorišćene limenke i metali u različite kategorije.
  • Primeri fizičkog ili hemijskog procesa transformacije:
  • -mehaničko drobljenje metalnog otpada iz školjke automobila, mašine za pranje veša, bicikla i sl.
  • -mehaničko smanjenje velikih gvozdenih delova kao železničkih vagona
  • -sečenje metalnog otpada, starih neupotrebljivih vozila
  • -druge metode mehaničkog tretmana radi smanjenja zapremine, kao što su sečenje i presovanje
  • -regenerisanje metala iz fotografskih otpadaka na pr. fiksira, fotografskog papira i filma
  • -regenerisanje gume, kao što su korišćene gume...
Category1
Category3