Category2

Popravka metalnih proizvoda

 • Obuhvata popravku i održavanje izrađenih metalnih proizvoda iz oblasti 25:
 • -popravku metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera
 • -popravku i održavanje cevi i cevnih instalacija
 • -popravku zavarivanjem i lemljenjem
 • -popravku i održavanje parnih kotlova i njima pripadajućih uređaja: kondenzatora, ekonomizatora, grejača, kolektora pare i akumulatora
 • -popravku i održavanje nuklearnih reaktora, osim separatora izotopa
 • -popravku i održavanje delova brodskih parnih kotlova i naprava za zagrevanjei centralno grejanje
 • -popravku i održavanje oružja i borbene opreme (uključuje popravku sportskih i rekreativnih pištolja)
 • -popravku i održavanje šoping-kolica
 • Ne obuhvata:
 • -oštrenje sečiva i testera, del. 33.12
 • -popravku cevnih instalacija sistema za centralno zagrevanje, del. 43.22
 • -popravku mehaničkih naprava za zaključavanje, sefova itd., del. 80.20
 • -popravku sistema za nadzor i zaštitu, del. 80.20
Category1
Category3