Category2

Popravka satova i nakita

  • Obuhvata:
  • -popravku satova, budilnika i njihovih delova, npr. kućišta od svih vrsta materijala, pokretnih delova časovnika, hronometara itd.
  • -popravku nakita
  • Ne obuhvata:
  • -industrijsko graviranje metala, del. 25.61
  • -popravku štoperica, pokazivača vremena/datuma, vremenskih brava i sličnih instrumenta za merenje i iskazivanje vremena, del. 33.13
Category1
Category3