Category2

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

  • Obuhvata proizvodnju proizvoda od drveta (npr. dasaka, ploča, furnira, sanduka, parketa, obloga, montažnih kuća od drveta itd.). Proizvodni proces obuhvata testerisanje, rendisanje, rezanje, profilisanje, laminiranje i sastavljanje drvenih proizvoda, počevši od oblovine koja se testeriše, ili tesane drvne građe koja može da se reže dalje da bi se dobile daske, letve i drugi oblici. Tesana drvna građa ili drugo profilisano drvo može kasnije da se struže ili glača i da se sastavi u gotove proizvode.
  • Proizvođači su razvrstani u grupe prema vrsti proizvoda. Ovde nisu svrstane pilane.
  • Ne obuhvata:
  • -proizvodnju nameštaja, del. 31.0
  • -montažu drvenih delova opreme i sl., del. 43.32, 43.33 i 43.39
Category1
Category3