Category2

Prerada i konzervisanje mesa

 • Obuhvata delatnost klanica koje se bave klanjem, pripremanjem i pakovanjem mesa: govedine, svinjetine, jagnjetine, zečetine, ovčetine itd.
 • Obuhvata:
 • -proizvodnju svežeg, rashlađenog ili smrznutog mesa s kostima
 • -proizvodnju svežeg, rashlađenog ili smrznutog mesa u komadima
 • -klanje i preradu kitova na kopnu ili na specijalizovanim (plovilima) brodovima
 • -pripremu sirovih krupnih i sitnih koža iz klanica
 • -proizvodnju jestivih životinjskih masti
 • -preradu životinjskih iznutrica
 • -proizvodnju tabačke (čupane) vune
 • Ne obuhvata:
 • -proizvodnju jestive masti od živine, del. 10.12
 • -pakovanje mesa, del. 82.92
Category1
Category3