Category2

Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca

 • Obuhvata:
 • -preradu i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca zamrzavanjem, dubokim zamrzavanjem, sušenjem, kuvanjem, dimljenjem, soljenjem, stavljanjem u salamuru, stavljanjem u konzerve i dr.
 • -proizvodnju proizvoda od ribe, ljuskara i mekušaca: kuvana riba, riblji fileti, ikra, kavijar, zamene za kavijar i dr.
 • -proizvodnju hrane od ribe i drugih vodenih organizama, za ljude i životinje
 • -delatnost brodova koji se isključivo bave preradom i konzervisanjem ribe
 • -preradu morskog rastinja
 • Ne obuhvata:
 • -preradu i konzervisanje ribe na ribarskim brodovima, del. 03.11
 • -preradu kitova na kopnu ili na specijalizovanim brodovima, del. 10.11
 • -proizvodnju ulja i masti od morskih životinja, del. 10.41
 • -proizvodnju gotovih zaleđenih jela od ribe, del. 10.85
 • -proizvodnju supa od ribe, del. 10.89
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here