Category2

Prerada mleka i proizvodnja sireva

 • Obuhvata:
 • -proizvodnju svežeg, pasterizovanog, sterilizovanog i homogenizovanog mleka ili obradu mleka na visokoj temperaturi
 • -proizvodnju napitaka od mleka
 • -proizvodnju mleka u prahu ili kondenzovanog mleka, zaslađenog ili nezaslađenog
 • -proizvodnju pavlake
 • -proizvodnju maslaca
 • -proizvodnju jogurta
 • -proizvodnju sira i urde
 • -proizvodnju surutke
 • -proizvodnju kazeina, mlečnog šećera (laktoze) i dr.
 • Ne obuhvata:
 • -proizvodnju sirovog kravljeg mleka, del. 01.41
 • -proizvodnju sirovog mleka (ovaca, koza, konja, magaraca, kamila i dr.), del. 01.43, 01.44 i 01.45
 • -proizvodnju zamena za mleko, sir i sl., del. 10.89
Category1
Category3
Footer1
Footer2