Category2

Priprema i predenje tekstilnih vlakana

 • Obuhvata pripremu i predenje vlakana. Sirovina može biti od različitih materijala (npr. svile, vune, biljnih i životinjskih vlakana, veštačkih vlakana, papira, stakla i dr.).
 • Obuhvata:
 • -pripremanje tekstilnih vlakana:
 • *namotavanje i pranje svile
 • *odmašćivanje i karbonizovanje vune i bojenje vune
 • *grebenanje i češljanje svih vrsta životinjskih, biljnih i veštačkih vlakana
 • -predenje i proizvodnju pređe i konca za tkanje i šivenje od bilo kog tekstilnog materijala, uključujući i mešavine, radi prodaje ili dalje proizvodnje
 • *trljanje lana
 • *teksturiranje, upredanje, dubliranje, kabliranje i bojenje prediva od veštačkih ili sintetičkih filamenata
 • -proizvodnju prediva za tkanje, pletenje i dr.
 • -proizvodnju prediva od papira
 • Ne obuhvata:
 • -pripremne postupke povezane s poljoprivredom, del. 01
 • -močenje bilja radi dobijanja vlakana (jute, lana, kokosa i dr.), del. 01.16
 • -čišćenje pamuka, del. 01.63
 • -proizvodnju sintetičkih ili veštačkih vlakana i kablova i proizvodnju...
Category1
Category3