Category2

Proizvodnja aluminijuma

  • Obuhvata:
  • -proizvodnju aluminijuma od glinice
  • -proizvodnju aluminijuma iz elektrolitički rafiniranih otpadaka i ostataka od aluminijuma
  • -proizvodnju legura aluminijuma
  • -primarnu preradu aluminijuma
  • -proizvodnju žica od aluminijuma
  • -proizvodnju aluminijumske folije za zavijanje
  • -proizvodnju laminirane aluminijumske folije (napravljene od aluminijumske folije kao osnovnog sastavnog dela)
  • Ne obuhvata:
  • -livenje neplemenitih metala, del. 24.53 i 24.54
Category1
Category3