Category2

Proizvodnja ambalaže od lakih metala

  • Obuhvata proizvodnju:
  • -kanti i konzervi za pakovanje namirnica, tuba i kutija
  • -metalnih poklopaca i zatvarača
Category1
Category3