Category2

Proizvodnja brusnih proizvoda

  • Obuhvata:
  • -proizvodnju mlinskog kamenja, kamenja za oštrenje i poliranje i prirodnih ili veštačkih abrazivnih materijala, uključujući materijale na mekoj podlozi (npr. šmirgla)
Category1
Category3