Category2

Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže

  • Obuhvata:
  • -proizvodnju kanti, bačvi, kutija i konzervi
  • Ne obuhvata:
  • -proizvodnju cisterni i rezervoara, del. 25.2
Category1
Category3
Footer1
Footer2
Footer3
Footer4
Footer5
Footer6