Category2

Proizvodnja čeličnih cevi, šupljih profila i fitinga

  • Obuhvata:
  • -proizvodnju bešavnih cevi kružnog ili nekružnog poprečnog preseka, kao i liva kružnog poprečnog preseka, radi dalje obrade toplim valjanjem, toplim izvlačenjem ili drugim toplotnim procesima obrade gotovog proizvoda koji može biti šipka ili mala metalna šipka dobijena toplim valjanjem ili trajnim livenjem
  • -proizvodnju bešavnih cevi od toplo valjanih ili toplo izvlačenih livova daljom obradom, hladnim izvlačenjem ili hladnim valjanjem cevi kružnog poprečnog preseka i hladnim izvlačenjem isključivo cevi nekružnog poprečnog preseka i šupljih profila
  • -proizvodnju varenih cevi spoljašnjeg preseka ≤ 406,4 mm, hladno oblikovanih od toplo valjanih ravnih proizvodai dužinski ili spiralno varenih
  • -proizvodnju varenih cevi spoljašnjeg preseka ≤ 406,4 mm kružnog poprečnog preseka trajnim hladnim ili toplim oblikovanjem toplo ili hladno valjanih ravnih proizvoda i dužinski ili spiralno varenih, i nekružnog poprečnog preseka toplim ili hladnim oblikovanjem od toplo ili hladno...
Category1
Category3