Category2

Proizvodnja derivata nafte

  • Obuhvata proizvodnju tečnih i gasovitih goriva i drugih proizvoda frakcione destilacije sirove nafte, bituminoznih materijala i sl. Rafinisanje nafte obuhvata jednu delatnost ili više njih, kao što su razdvajanje, destilacija i krekovanje:
  • -proizvodnju motornih goriva (benzina, kerozina i dr.)
  • -proizvodnju lakih, srednjih i teških goriva, rafinerijskih gasova kao što su etan, propan, butan i dr.
  • -proizvodnju baznih mazivih ulja i masti, uključujući i one iz otpadnih ulja
  • -proizvodnju proizvoda za petrohemijsku industriju i prekrivanje puteva
  • -proizvodnju raznih proizvoda poput vajt-špirita, vazelina i parafinskog voska
  • -proizvodnju briketa od nafte
  • -mešanje biogoriva; mešanje alkohola s naftom (gasohol)
Category1
Category3
Footer1
Footer2