Category2

Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila

  • Obuhvata proizvodnju:
  • -električne opreme za paljenje i pokretanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem:
  • *magneta za paljenje, dinamo-magneta, kalemova za paljenje, svećica za paljenje, svećica za zagrevanje, startera, generatora (dinamo-mašina, alternatora), reglera i dr.
  • -brisača i uređaja za odmrzavanje i odmagljivanje, električnih naprava za otvaranje prozora i vrata na automobilima itd.
  • -setova (garnitura) provodnika
  • -regulatora voltaže
  • Ne obuhvata proizvodnju:
  • -baterija i akumulatora za vozila, del. 27.20
  • -sijalica i opreme za osvetljenje, del. 27.40
  • -pumpi za motorna vozila, del. 28.13
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here