Category2

Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora

 • Obuhvata:
 • -proizvodnju svih električnih motora i transformatora: AC, DC i AC/DC
 • -proizvodnju električnih motora (osim starter motora za motorna vozila sa unutrašnjim sagorevanjem)
 • -proizvodnju transformatora (regulatora za napon) za distribuciju električne energije
 • -proizvodnju ARC-transformatora za zavarivanje
 • -proizvodnju pomoćnih transformatora za distribuciju električne energije
 • -proizvodnju generatora (osim alternatora s baterijama na punjenje, za motore sa unutrašnjim sagorevanjem)
 • -proizvodnju setova za motorgeneratore (osim turbina)
 • -proizvodnju balasta za fluorescentne sijalice (kod transformatora)
 • -fabričko previjanje navoja za električne aparate
 • Ne obuhvata proizvodnju:
 • -elektronskih elemenata za transformatore i prekidače, del. 26.11
 • -električne opreme za zavarivanje i lemljenje, del. 27.90
 • -menjača, pretvarača i usmerivača, del. 27.90
 • -generatora u sklopu sa turbinom, del. 28.11
 • -startnih motora i generatora za mašine sa unutrašnjim sagorevanjem, del. 29.31
Category1
Category3