Category2

Proizvodnja elektronskih elemenata

 • Obuhvata proizvodnju poluprovodničkih i drugih elemenata za korišćenje u elektronici:
 • -elektronskih kondenzatora
 • -otpornika
 • -mikroprocesora
 • -električnih cevi
 • -elektronskih konektora
 • -neopremljenih tabli strujnog kola
 • -elektronskih kola (analognih, digitalnih ili hibridnih)
 • -dioda, tranzistora i sl. proizvoda
 • -induktora (npr. prigušivača, kalema, transformatora) i različitih elektronskih elemenata
 • -montiranih pijezoelektričnih kristala i tečnih kristala
 • -solenoida, prekidača i transduktora za elektronsku primenu
 • -podmetača, poluprovodnika, gotovih ili polugotovih
 • -displej elemenata (plazma, polimer, LCD)
 • -svetlećih dioda (LED)
 • -kablova za štampače i monitore, USB kablova, konektora i sl.
 • Ne obuhvata proizvodnju:
 • -štampanje "pametnih" kartica, del. 18.12
 • -modema, del. 26.30
 • -računarskih i televizijskih displeja, del. 26.20 i 26.40
 • -rendgenskih cevi i drugih laserskih aparata, del. 26.60
 • -optičkih elemenata i instrumenata, del. 26.70
 • -električnih aparata, del. 27...
Category1
Category3