Category2

Proizvodnja furnira i ploča od drveta

  • Obuhvata:
  • -proizvodnju furnira koji je dovoljno tanak da može da se koristi za furniranje, prevlačenje iverastih ploča ili u druge svrhe:
  • *obrušene, bojene, prevučene, impregnisane furnirske listove
  • *furnir u obliku uzorka
  • -proizvodnju vezanih, furnirskih i sl. ploča
  • -proizvodnju ploča srednje gustine (MFD) i drugih ploča vlaknatica
  • -proizvodnju iverastih ploča
  • -proizvodnju ploča vlaknatica
  • -proizvodnju slojevitog i komprimovanog drveta
  • -proizvodnju lepljenog drveta i laminiranog furnira
Category1
Category3