Category2

Proizvodnja gasa i distribucija gasovitih goriva gasovodima

  • Obuhvata proizvodnju gasa i distribuciju zemnog ili sintetičkog gasa putem distributivne mreže do potrošača. Obuhvaćeni su prodavci gasa ili posrednici koji organizuju prodaju gasa posredstvom distributivne mreže kojom upravljaju drugi.
  • Transport gasa gasovodima koji povezuju proizvođače s distributerima gasa, ili između centara za distribuciju, isključuje se iz ove grane i spada u delatnost transporta posredstvom gasovoda.
Category1
Category3