Category2

Proizvodnja gotovih jela

 • Obuhvata proizvodnju gotovih jela (tj. začinjenih, skuvanih i pripremljenih za konzumiranje), zamrznutih, vakuumiranih ili konzervisanih. Ova grupa ne obuhvata pripremu jela za neposrednu konzumaciju, kao npr. u restoranima. Da bi se smatrala jelom, ova hrana mora da sadrži najmanje dva različita sastojka (izuzimajući začine).
 • Obuhvata proizvodnju:
 • -gotovih jela od raznih vrsta mesa (konzerve i dr.)
 • -jela od ribe, uključujući ribu i čips
 • -jela od povrća
 • -zamrznutih nacionalnih jela i pica
 • Ne obuhvata:
 • -proizvodnju nepečenih pica, del. 10.89
 • -proizvodnju svežih jela ili jela s manje od dva sastojka (pogledati odgovarajuću grupu u oblasti 10)
 • -proizvodnju lako kvarljive gotove hrane (pogledati 10.89)
 • -trgovinu na malo gotovim jelima u prodavnicama, del. 47.11 i 47.29
 • -trgovinu na veliko gotovim jelima, del. 46.38
 • -pripremu jela za neposrednu konzumaciju (npr. u restoranima), del. 56
 • -delatnost pripremanja i dostavljanja hrane za naknadu, del. 56.29
Category1
Category3