Category2

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće

 • Obuhvata:
 • -proizvodnju gotovih proizvoda od bilo kog tekstilnog materijala, uključujući i proizvode od pletenih ili kukičanih tkanina:
 • *ćebadi i putnih pokrivača
 • *posteljina, stonog, toaletnog i kuhinjskog rublja
 • *pokrivača, jorgana, jastuka, jastučića, vreća za spavanje i dr.
 • -proizvodnju gotovih proizvoda za opremanje prostorija:
 • *zavesa, zastora, roletni, prekrivača za krevete, prekrivača za nameštaj ili mašine i dr.
 • -proizvodnju cerada, šatora, proizvoda za kampovanje, jedara, suncobrana, prekrivača za kola i dr.:
 • *zastava, barjaka, zastavica i dr.
 • *krpa za prašinu, za sudove i sličnih predmeta, pojaseva za spasavanje, padobrana i dr.
 • -proizvodnju ručno tkanih tapiserija
 • -proizvodnju delova od tekstila za električnu ćebad
 • Ne obuhvata:
 • -proizvodnju tekstilnih predmeta za tehničku upotrebu, del. 13.96
Category1
Category3