Category2

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

  • Obuhvata preradu organskih i neorganskih sirovina primenom hemijskih procesa. Ovde razlikujemo proizvodnju osnovnih hemikalija, koje čine prvu grupu, i proizvodnju međufaznih i konačnih proizvoda, koji čine preostale industrijske grupe, a proizvedeni su daljom preradom osnovnih hemikalija.
Category1
Category3