Category2

Proizvodnja igara i igračaka

 • Obuhvata proizvodnju:
 • -lutaka i odeće i pribora za lutke
 • -figurina, modela likova iz igranih filmova, stripova itd.
 • -muzičkih instrumenata-igračaka
 • -igračaka u obliku životinja
 • -karata za igru
 • -elektronskih igara: video-igara, šahovskih igara i dr.
 • -umanjenih modela, maketa i sličnih modela za zabavu, električnih vozova, setova za sastavljanje i dr.
 • -igara na automatima koji se u rad puštaju ubacivanjem metalnog novca, bilijara, specijalnih stolova za kazino-igre i dr.
 • -predmeta za zabavu na sajmovima, stonih i društvenih igara
 • -igračaka na točkove koje mogu biti namenjene za jahanje, uključujući plastične bicikle i tricikle
 • -slagalica i sličnih predmeta za zabavu
 • Ne obuhvata:
 • -proizvodnju elektronskih video-konzola za igranje, del. 26.40
 • -proizvodnju bicikala i sredstava za prevoz invalida, del. 30.92
 • -proizvodnju predmeta i igračaka za zabavu i noviteta, del. 32.99
 • -izradu i izdavanje softvera za video-igrice, del. 58.21 i 62.01
 • -proizvodnju predmeta za...
Category1
Category3
Footer1
Footer2