Category2

Proizvodnja industrijskih gasova

 • Obuhvata:
 • -proizvodnju tečnih ili komprimiranih industrijskih ili medicinskih gasova:
 • *pojedinačnih gasova
 • *tečnog ili komprimovanog vazduha
 • *rashladnih gasova
 • *mešanih industrijskih gasova
 • *inertnih gasova kao što je ugljen-dioksid
 • *gasova za izolaciju i dr.
 • Ne obuhvata:
 • -vađenje metana, etana, propana ili butana, del. 06.20
 • -proizvodnju gorivih gasova kao što su etan, propan i butan u rafinerijama nafte, del. 19.20
 • -proizvodnju gasova iz uglja, otpada i dr., del. 35.21
Category1
Category3