Category2

Proizvodnja industrijskih peći i gorionika

 • Obuhvata proizvodnju:
 • -električnih i drugih industrijskih i laboratorijskih peći i ložišta, uključujući i peći za spaljivanje
 • -gorionika
 • -električnih fiksnih uređaja za zagrevanje prostora i električnih grejača vode u bazenima
 • -neelektričnih fiksnih uređaja za zagrevanje, npr. solarnih kolektora, parnih, uljnih i sličnih gorionika i uređaja za domaćinstva
 • -električnih uređaja za zagrevanje u domaćinstvima (vazdušnih uređaja za zagrevanje na električni pogon, toplotnih pumpi itd.) i vazdušnih uređaja za zagrevanje koji ne rade na električni pogon
 • -mehaničke opreme za loženje, rešetki, aparata za pražnjenje pepela itd.
 • Ne obuhvata proizvodnju:
 • -aparata za zagrevanje vode, za domaćinstvo, del. 25.21
 • -sušara za poljoprivredu, del. 28.93
 • -pekarskih peći, del. 28.93
 • -sušara za drvo, celulozu, papir i karton, del. 28.99
 • -medicinskih, hirurških ili laboratorijskih sterilizatora, del. 32.50
 • -laboratorijskih (stomatoloških) peći, del. 32.50
Category1
Category3