Category2

Proizvodnja kože i predmeta od kože

  • Obuhvata štavljenje i doradu, bojenje i preradu kože, kao i proizvodnju finalnih proizvoda od kože. Obuhvata i proizvodnju proizvoda od veštačke kože, a oni su ovde uključeni jer su izrađeni na sličan način kao i proizvodi od kože (npr. prtljag) i često se proizvode u istoj proizvodnoj jedinici.
Category1
Category3