Category2

Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila

 • Obuhvata:
 • -proizvodnju dizel, električnih, parnih i drugih lokomotiva
 • -proizvodnju samohodnih železničkih i tramvajskih vagona i vozila za održavanje ili servisiranje
 • -proizvodnju voznog parka za železnički i tramvajski saobraćaj, bez sopstvenog pogona:
 • *putničkih vagona, vagona za transport robe, vagona-cisterni, vagona sa automatskim istovaranjem, vagona-radionica, vagona-dizalica, tendera i dr.
 • -proizvodnju posebnih delova za železničke i tramvajske lokomotive i vagone:
 • *obrtnih postolja, osovina i točkova, kočnica i delova za njih
 • *kuka i spojnica vagona, odbojnika i delova za njih; amortizera
 • *kostura vagona i lokomotiva; karoserije; spojeva za prolaz između vagona i dr.
 • -proizvodnju rudarskih lokomotiva i vagona
 • -proizvodnju mehaničkih i elektromehaničkih uređaja za signalizaciju, kontrolu sigurnosti i upravljanje železničkim, tramvajskim i drumskim saobraćajem unutrašnjim vodenim putevima, objektima za parkiranje, lučkim instalacijama i aerodromima
 • -fabričku obnovu...
Category1
Category3