Category2

Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene

 • Obuhvata proizvodnju:
 • -sušilica za drvo, celulozu, papir, karton i druge materijale (osim za poljoprivredne proizvode i tekstil)
 • -štamparskih i knjigovezačkih mašina, kao i mašina za delatnosti koje podržavaju štampanje na velikom broju materijala
 • -mašina za izradu crepa i opeke, za oblikovanje keramičkih proizvoda, cevi, grafitnih elektroda, kreda za pisanje, kalupa za livnice i dr.
 • -poluprovodnih proizvodnih mašina
 • -industrijskih višenamenskih robota
 • -različitih specijalnih mašina i opreme:
 • *mašina za sastavljanje električnih i elektronskih svetiljki, cevi i sijalica
 • *mašina za izradu ili toplu obradu stakla ili staklene robe, staklenih vlakana ili prediva
 • *mašina i aparata za separaciju izotopa; mašina za izradu užadi i dr.
 • -opreme za centriranje i balansiranje guma; opreme za balansiranje (osim balansiranja točkova)
 • -sistema za centralno podmazivanje
 • -opreme za lansiranje letelica, katapulta i slične opreme
 • -automatskih uređaja za kuglanje (opreme za nameštanje...
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here