Category2

Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

 • Obuhvata proizvodnju:
 • -elevatora, beskrajnih traka i konvejera za rad pod zemljom
 • -mašina za bušenje, odsecanje, iskopavanje i prokopavanje tunela (za podzemnu upotrebu ili ne)
 • -mašina za obradu minerala prosejavanjem, sortiranjem, separacijom i dr.
 • -mešalica za beton i malter
 • -mašina za zemljane radove: buldožera, angldozera, gredera (ravnjača), skrepera (zgrtalica), nivelirki, mehaničkih kašikara, utovarivača i dr.
 • -kašika za buldožere i utovarivače
 • -mašina za pobijanje i vađenje šipova, mašina za nanošenje površinskih slojeva maltera, bitumena i betona
 • -guseničara i traktora za korišćenje u rudarstvu
 • -velikih transportera za prevoz ruda
 • Ne obuhvata proizvodnju:
 • -opreme za podizanje i prenošenje, del. 28.22
 • -drugih traktora, del. 28.30 i 29.10
 • -alatnih mašina za obradu kamena, uključujući mašine za cepanje i grubu obradu kamena, del. 28.49
 • -vozila-mešalica za beton, del. 29.10
Category1
Category3