Category2

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala

 • Obuhvata laboratorijske aparate, hirurške i medicinske instrumente, hirurški pribor, aparate za stomatologiju, sprave za lečenje nepravilnosti zuba i protetički materijal. Ovde je svrstan i nameštaj za medicinu, hirurgiju i sl., gde dodatne specifične funkcije određuju svrhu proizvoda (npr. zubarska stolica sa ugrađenim hidrauličnim funkcijama).
 • Obuhvata proizvodnju:
 • -hirurških prekrivača, sterilnog konca i vate
 • -materijala za plombe i cementa (osim stomatoloških adheziva), stomatološkog voska i stomatoloških preparata od gipsa
 • -cementa za rekonstrukciju kostiju
 • -peći za zubne laboratorije
 • -ultrazvučnih aparata za čišćenje
 • -laboratorijskih aparata za sterilizaciju
 • -laboratorijskih aparata za destilaciju i laboratorijskih centrifuga
 • -instrumenata i pomagala za potrebe medicine, hirurgije, stomatologije i veterine
 • -zubnih proteza, cementa i sl. za upotrebu u stomatologiji
 • -medicinskog, stomatološkog i veterinarskog nameštaja: operacionih stolova, zubarskih stolica i...
Category1
Category3