Category2

Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata; proizvodnja satova

  • Obuhvata proizvodnju merne, istraživačke i navigacione opreme u različite industrijske i neindustrijske svrhe, uključujući uređaje za merenje vremena (kao što su satovi, ručni satovi i slične naprave).
Category1
Category3